چاپ این برگه

نام طرح اصلی مطالعاتی بلند مدت مرکز، طرح اندیشه مطهر می باشد. در این طرح بر اساس سیر مطالعاتی، مقرری های مطالعه و مباحثه بصورت صفحه ای مشخص شده است. این سیر، به صورت موضوعی از بحث آزادی معنوی شروع و به مباحث پیچیده تر وارد می شود. جهت شرکت در طرح هر اندیشه جو، پس از ثبت نام در سایت باید میزان صفحات مشخص شده را مطالعه کرده، و از آن نکته برداری کند. عزیزان می توانند لیست مقرری ها را از اینجا دانلود فرمایند. (ادامه مطلب)

665

پیوند یکتا برای این مقاله: http://shms.ir/

قهرمانی می خواهیم که زنجیر پاره کند!

جلسه با هم خوانی بینش مطهر مرکز- ۱۹/۸/۹۸ – ساعت ۸:۴۵- کتاب آزادی انسان الکترونیکی ۸۳-۸۸ مراحل اسارت فکر در دست عقاید غلط و زنجیری: ابتدا با ریشه آبا و اجداد، یا تقلیدی، یا ساختگی، یا توهمی و…. یک عقیده ای پیدا می کند. بعد به مرور که به آن می گذرد، سفت و محکم …

ادامه مطلب

مردم خود باید بالغ شوند!

۲۲/۸/۹۸ جلسه مرکز- آزادی انسان ساعت ۷:۳۰- کتاب آزادی انسان الکترونیکی- صص ۸۸-۹۰ در فرایند تربیت که با هدف رشد انجام می شود، در بعضی کارها هدایت و در بعضی کارها به حال خود واگذاشتن (آزادی) نیاز است. اگر هر کدام نباشد، انحراف اتفاق می افتد. اهمیت زیاد، بی شخصیتی می آورد و اهمیت کم، …

ادامه مطلب

اسارت هرگز، رفع نیاز آری!

جلسه بینش مطهر مرکز فرهنگی. ۱۵.۸.۹۸روش: با هم خوانی آثار استاد مطهریکتاب: آزادی انسان- صص ۱۵۴-۱۶۵ نسخه همراه«بشر هر چه خواست محترم است» اعتقاد امروز همه دنیا است یعنی محترم شمردن هوای نفس. امروز اگر کسی با این فکر مخالفت کرد او را محکوم به ضد حقوق بشر و ضد انسانیت میکند. ضد ازادی عقیده.استاد میگوید …

ادامه مطلب

دین سلیقه و سرگرمی شماست!

جلسه مرکز- تاریخ ۱۶/۸/۹۸ آزادی انسان نسخه الکترونیکی نسخه آ۵ – ۷۶-۸۳روش: باهم خوانی حدود ۵۰ نوع شکنجه در محکمه تفتیش عقاید و قرون وسطی انجام می شده است . ولنگاری اعتقادی، یعنی آزادی اندیشه ای که این ها می گویند به خاطر دو دلیل «تفتیش عقاید قرون وسطی» و «نظریه شخصی بودن و وجدانی …

ادامه مطلب

غفلت و زنجیر، یک نهاد اجتماعی!

تاریخ: ۹/۸/۹۸- آزادی انسان-  ص ۷۲ کتاب الکترونیکی آ۵ شهید مطهری می فرماید باید زنجیر از دست و پای فکر مردم باز کرد. ولو مردم خود این زنجیر را تنیده باشند و آن را بخواهند. سوال: چه عاملی باعث می شود فکر انسان اسیر یک موجود مادی شود؟ ۱- آیا واقعا انسان اسیر شیء مادی …

ادامه مطلب

سوالات بحث آزادی

سوالات اصلی که به ذهن هر فرد در مبحث آزادی و خصوصا رابطه آن با اسلام می رسد در اینجا جهت استفاده خوانندگاان احصا شده است. البته سوالات فقط محدود به این موارد نمی شود ولی اینها اجمالی از آنهاست! سوالات مقرری دوم طرح اندیشه مطهر (آزادی معنوی ۱ و ۲) بحث کردن از آزادی …

ادامه مطلب

کلاس هجرت و جهاد ۲

بسم الله هجرت و جهاد سوال: در تعریف آزادی چگونه باید مانع را برطرف کرد؟ وظیفه ماست یا دیگران؟اشکال: وظیفه دولت است. وظیفه دیگران است یک نکته تکمیلی: یک سری عوامل اسارت و موانع رشد مسبب اسارت معنوی اند و یک سری دیگر مسبب اسارت اجتماعی. آنهایی که اسارت معنوی می آورند دو دسته اند. …

ادامه مطلب

کلاس هجرت و جهاد ۱

بسم الله جهاد قاتلوا الذین… (آیه جهاد با اهل کتاب) سوال: آیا جهاد با اهل کتاب مطلق است یا مقید؟ (ابتدا با آنها بجنگید یا زمانی که تجاوز کردند بجنگید؟) قاعده مطلق و مقید: به طور کلی، یک قانون یک جا ممکن است مطلق و جایی دیگر مقید بیان شود. سوال: اصل با مطلق است …

ادامه مطلب

صاحبش کجاست؟!

جلسه دهم نظام فکری- تاریخ ۲۹/۷/۹۸- درجستجوی سازنده هستی مقدمه جلسه قبل: سوال غایت و هدف هستی را الزاما باید خالق هستی جواب دهد. (زیرا این جهان خاصیتش این گونه است که با تشریح جزئیات آن نمی توان به هدف و غایت آن پی برد . البته بعضی دستگاه ها و وسایل هستنتد که می …

ادامه مطلب

کلاس آزادی فکر، عقیده، اندیشه و بیان ۷

آزادی فکر۲ معتقدات بشر ۲ پایه دارد: ۱- فکر و تفکر آزاد ۲- تحمیلی: یا تقلید آبا و اجداد و…سپس خو می گیرد و بدون تعقل، عقیده ای در روح مستقر می گردد–« تاثیر آن: جلوی تفکر او را در آن قضیه می گیرد. (زنجیرهای اعتقادی و عرفی) بسیاری ملتها از روی تلقین یا تقلید، …

ادامه مطلب

کلاس آزادی فکر، اندیشه، عقیده و بیان ۶

فیش آزادی فکر و عقیده ۳ وظیفه دانشکده الهیات: بیان، توضیح و تفسیر ایدئولوژی اسلامی و دفاع از آن آزادی چه حقی است برای بشر؟ (برای آنانی که آن را از مقوله حق می دانند.) آزادی: یک واقعیت مقدس ۱- حیوانی: آزادی شهوت، هوس، تمایل به جنایت، (قوه غضبیه و شهویه): مقدس نیست ۲- انسانی: …

ادامه مطلب

کلاس آزادی فکر، اندیشه، عقیده و بیان ۵

آزادی تفکر، اندیشه، عقیده و بیان علم و تامین آزادی: آزادی عقیده و تفکر از انواع آزادی اجتماعی:آزادی عقیده و تفکر است (انسان محتاج آن است) از استعدادهای مقدس بشر، تفکر است که شدیدا محتاج آزادی است، تفکر است. زیرا لازم است پرورش پیدا کند. اعلامیه حقوق بشر: آزادی عقیده در جهان:انتخاب و بیان عقیده …

ادامه مطلب

کلاس آزادی فکر، اندیشه، عقیده و بیان ۴

عقیده: گره دل و نه عقل حب الشی یعمی و یصم عقیده زنجیر تفکر است. ابتدایی ترین فکر بشری هم انسان را به بت رهنمون نمی کند. ریشه های بت پرستی: افراد استثمارگر سودجو از این تکیه گاه اعتقادی استفاده کرده، بتی یا اژدهایی ساخته و چندنسل ترویج کرده: ابتدا زیاد مهم نبوده ولی بعدا …

ادامه مطلب

کلاس آزادی فکر، اندیشه، عقیده و بیان ۳

بیان یک شبهه مهم در آزادی فکر و اندیشه ابتدائا: آزادی بیان شعاری شده و در بوق و کرنا شده، هرکس بعنوان شعار خود، با آن هیاهو و جنجال درست می کند. برای بحث باید از این فضا فاصله گرفت. ابتدا سوال می شود: آیا آزادی بیان عقیده درست است یا غلط؟… آیا تنها راه …

ادامه مطلب

کلاس آزادی فکر، اندیشه، عقیده و بیان ۲

برنامه رادیو: دلبستگی هایتان را نام ببرید. باید چیزی را بعنوان دلبستگی داشته باشیم که نابود نشود. از بین نرود یا نمیرد. این را عقل ما می گوید. اهمیت اسلام به فکر و تفکر: -هر عاملی عقل انسان را، قدرت تفکر انسان را از او بگیرد، در اسلام حرام است. بعنوان مسکر: شراب، مخدرات، قرص …

ادامه مطلب

کلاس آزادی فکر، اندیشه، عقیده و بیان ۱

بسم الله فکر و تفکر عربی است و اندیشه و اندیشیدن، فارسی و این دو مترادف اند. فکر–« عقیده–«عمل علی القاعده، صحیح این است که در همه اعمال ما این ترتیب رعایت شود. فکر–«منطق/ عقیده–«گره خوردن با احساس عقیده می تواند با پشتوانه فکر باشد یا نباشد (مثلا ناشی از تقلید یا تحمیل یا توهم …

ادامه مطلب

کلاس نجات و آزادی بشر ۲

–ادامه بحث شعارهای آزادی بخش اسلام (ادامه صغرای استدلال) اصل پذیرش و تاکید شدید بر آزادی و »آگاهی« در پذیرش دین توسط انسان (بحث ارتداد و آزادی: اگر ارتداد به معنای استدلال علیه اصول دین ممنوع باشد پس در حوزه ها همه مرتدند!- تحقیق از اصول دین هم با تفکر و هم با تحقیق میدانی …

ادامه مطلب

کلاس نجات و آزادی بشر ۱

نجات و آزادی بشر روز مبعث: روز نجات و آزادی بشر. آزادی: انسان رها باشد از قید و بندهایی که مانع رشد و تکامل می شوند. جماد نیازی به آزادی ندارد: چون رشد و تکامل ندارد. اشکال: برخی از جمادات به هم تبدیل می شوند که نیاز به آزادی دارند. مثلا برخی فلزات اگر جلویشان …

ادامه مطلب

کلاس نهضت آزادی بخش اسلام ۳

نهضت آزادیبخش ۲ ۱- آیا آزادی ارزش این مقدار اهمیت را دارد؟ هم خیر و هم بله خیر از این نظر که از مقوله عدم است (به امور اثباتی و ایجابی بیشتر نیاز است تا به امور نفیی و سلبی) بله از این جهت که بشر خیلی کم آن را داشته است. و همیشه موانع …

ادامه مطلب

کلاس نهضت آزادی بخش اسلام ۲

حسن ابتدا داشتن دعوت ها به مرام ها، مسلک ها و عقیده ها: جمله اول چقدز پرمغز باشد. ساده و مفهوم بودن، بلیغ بودن، اصولی بودن: هر دعوت: مانند درخت که هر بخش سر جای خودش سوال: دعوت اسلام از کجا و باچه شروع شد؟ حالات پیامبر در اوایل بعثت: ۱- خوابهای صادقه ۲- اقرأ …

ادامه مطلب