»

چاپ این نوشته

یهود، رسانه ها را دست گرفته که بتواند تحریف کند

در قرآن کریم کلمه «تحریف» [به کار رفته است،] مخصوصاً در مورد یهودیها که اینها قهرمان تحریف در جهان‏اند، نه امروز، از وقتى که تاریخ یهودیت در دنیا به وجود آمده است. نمى‏دانم این نژاد چه نژادى است که تمایل عجیبى به قلب حقایق و تحریف کردن دارد و لهذا همیشه کارهایى را در اختیار مى‏گیرند که در آن کارها بشود حقایق را تحریف و قلب کرد. من شنیده‏ام بعضى از همین خبرگزاریهاى معروف دنیا (داعى ندارم اسم ببرم) که رادیوها و روزنامه‏ها همیشه از اینها نقل مى‏کنند، منحصراً مال یهودیهاست، چرا؟ براى اینکه بتوانند قضایا را در دنیا آن طورى که دل خودشان مى‏خواهد منعکس کنند و قرآن چه عجیب درباره اینها حرف مى‏زند! این خصیصه یهودیگرى که تحریف است، در قرآن به صورت یک خصیصه نژادى شناخته شده است.
«مجموعه‏آثاراستادشهیدمطهرى، ج‏۱۷،  67، انواع تحریف»
رسانه یهود

پیوند یکتا برای این مقاله: http://shms.ir/%db%8c%d9%87%d9%88%d8%af%d8%8c-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%b3%d8%aa-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%aa%d8%ad/

دیدگاهتان را بنویسید