آرشیو نوشته ها

دوراهی انحصاری «تجرد تا آخر عمر» و «زندگی در تعدد زوجات»

لطفا به این آمار که مربوط به اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ است دقت کنیدکلیک کنیداین آمار اجمالی است و شاید تفصیل دقیق آن هم هرگز بیرون نیاید اما حاکی از یک حقیقت است. کرونا مردان را بیش از زنان میکشد! بله. چه بخواهیم و چه نخواهیم، این اتفاق دارد میافتد. مرگ …

بیشتر بخوانید »

تفکیک جنسیتی، چالشها و ضرورتها ۲

نتیجه گیری اول و اشکالات با عنایت به قسمت اول این مبحث، با این استدلال ها می توان این تفکیک فیزیکی را به راحتی در حوزه هایی از جامعه که موضوع آن خود «انسان» است و به طور طبیعی تفکیک در آن مورد پذیرش است، به طور کامل عملی کرد. …

بیشتر بخوانید »

بحث پیرامون مکتبی بودن (ضرورت «دین داشتن»)۲

مکتب سلیقه ای مقدمه: بعضی اصلا با اصل «فکر کردن» در مورد این که مکتبی باشیم یا نباشیم،  مشکل دارند. میگویند این بحث چه ثمره ای دارد. ما را از نشاط و لذت و تکاپو میاندازد. این مباحث برای ما جذاب نیست. … چرا در مورد این امر اصلا فکر …

بیشتر بخوانید »

بحث پیرامون مکتبی بودن (ضرورت «دین داشتن») ۱

ضرورت بحث در این موضوع چیست؟ این سوالات ذهنی است: چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش، چیست در گردش این شب و روز هی پشت سر هم. فصول پشت سر هم. باز دوباره پاییز شد مثل سالهای قبل منتها با یک حوادث جدید…زمانه در حال گرفتن عمر ماست. ثانیه …

بیشتر بخوانید »

شباهت یا تقسیم کار مرد و زن ۳

یک اشکال:چرا این قدر خود را زحمت بدهیم و همه علوم و فعالیت ها را بخواهیم رنگ جنسیت به آن بزنیم؟ باید رها کنیم و خود جامعه یک تعادلی را در این زمینه برقرار می‌سازد. مثلا بصورت خودبخودی ما دختران را در رشته علوم تجربی و سپس گرایشات پزشکی بیشتر …

بیشتر بخوانید »

شباهت یا تقسیم کار مرد و زن ۲

نتیجه گیری: اگر ما بر اساس نگاه های علمی در بحث تفاوت ها، به این نتیجه برسیم که «خواسته های» زنان و مردان با هم تفاوت دارد، پس «زمینه های کاری» آنها نیز باید با هم متفاوت باشد. بر این اساس: «رشته های علمی» آنها نیز باید متفاوت باشد. چرا …

بیشتر بخوانید »