بایگانی موضوعی: جلسه باهم خوانی مرکز

آزادی عقیده یا آزادی تفکر؟- بحث و تبادل نظر

تاریخ جلسه باهم خوانی شهید مطهری: ۲/۷/۹۸ کتاب: آزادی انسان نسخه الکترونیکیمبحث: اسلام و آزادی تفکر ۱- ص ۶۶ تا ص ۷۲ از کتاب الکترونیکی a5 تا سر مبحث مغالطه دنیای امروزتعداد اعضا: ۲ نفر آزادی تفکر از انواع آزادی اجتماعی است. به نظر میرسد فکری را مطرح می کند که توان مطرح شدن در …

ادامه‌ی مطلب »

پیوند یکتا برای این مقاله: http://shms.ir/?p=2523

بردگی جدید در دنیا! – گفتگوهای باهم خوانی

جلسه باهم خوانی شهید مطهری مرکزتاریخ جلسه: ۳۱/۶/۹۸تعداد اعضای جلسه : ۳ نفرمنبع جلسه: کتاب الکترونیکی آزادی انسان صص ۵۸ الی ۶۵ – تا پایان بخش نهضت آزادی بخش اسلام چرا استاد فرموده اند نهضت های با صداقت از آن پیامبران و اتباع آنهاست؟ مگر مصلحان اجتماعی در تاریخ وجود نداشته اند؟ –      این که …

ادامه‌ی مطلب »

پیوند یکتا برای این مقاله: http://shms.ir/?p=2497

زبون پروری نهی شده است! گفتگوهای باهم خوانی

جلسه باهم خوانی شهید مطهری مرکز-تاریخ جلسه: ۱۵/۵/۹۸ و ۲۰/۵/۹۸ منبع: کتاب آزادی انسان الکترونیکی- از صفحه ۴۵ الی ۵۸فصل: نهضت آزادی بخش اسلام ۱ و ۲- کتاب ۱۵ گفتار- این جلسه در دو بخش برگزار شده است. سلب کننده های آزادی انسان از نظر استاد فقط «افراد دیگر» سلب کننده نیستند. بلکه خود انسان …

ادامه‌ی مطلب »

پیوند یکتا برای این مقاله: http://shms.ir/?p=2455

جلسه بینش مطهر مرکز ۱/۵/۹۸ – باهم خوانی شهید مطهری

آزادی انسان- صص ۴۰ مبحث نهضت آزادی بخش اسلام۱- کتاب پانزده گفتار- ص۸۶-۹۰ زمان: سه شنبه ۱/۵/۹۸ ساعت ۸. یادآوری: مطالبی که در اینجا (و مطالب مشابه) آورده می شود ، صرفا نظرات افراد در جلسه با هم خوانی آثار شهید مطهری است و لزوما قابل استناد نیست اما می تواند بعنوان ایده یا نظر …

ادامه‌ی مطلب »

پیوند یکتا برای این مقاله: http://shms.ir/?p=2411

جلسه باهم خوانی مرکز- ۲۶/۴/۹۸- کتاب آزادی انسان

جلسه مرکز- ۲۶/۴/۹۸ ساعت ۷:۳۰- نهضت ازادی بخش اسلام- کتاب آزادی انسان- صص ۳۳-۴۰/// یا کتاب ۱۵ گفتار، مبحث نهضت آزادی بخش اسلام۱ صص ۷۷-۹۵ معنی شعر عربی دارای حسن مطلع چیست؟ کارخواست دعوت ها باید مثل علم بدیع، حسن ابتدا داشته باشند. به نظر می رسد منظور استاد از ریشه و شاخه و برگ …

ادامه‌ی مطلب »

پیوند یکتا برای این مقاله: http://shms.ir/?p=2376

ما دو ضد بس همره نالایقیم! – گفتگوهای جلسه باهم خوانی

جلسه باهم خوانی شهید مطهری مرکز. تاریخ جلسه ۲۷/۱/۹۸ . منبع: کتاب الکترونیکی آزادی انسان – صص ۳۱-۳۶مبحث آزادی معنوی ۱- اگر شهید مطهری با تشابه داستان مجنون و شتر در مثنوی، می فرماید دو من در انسان حکومت می کند که هر یک انسان را به هدف خود می کشاند، پس ما همیشه در …

ادامه‌ی مطلب »

پیوند یکتا برای این مقاله: http://shms.ir/?p=2349

« نوشته‌های قدیمی‌تر

آوردن موارد بیشتر