کلاس نظام فکری

صاحبش کجاست؟!

جلسه دهم نظام فکری- تاریخ ۲۹/۷/۹۸- درجستجوی سازنده هستی سازنده هستی کیست؟ مقدمه جلسه قبل: سوال غایت و هدف هستی را الزاما باید خالق هستی جواب دهد. (زیرا این جهان خاصیتش این گونه است که با تشریح جزئیات آن نمی توان به هدف و غایت آن پی برد . البته …

بیشتر بخوانید »

فقط پاسخ به یک سوال

جلسه نهم نظام فکری- پاسخ به یک سوال جواب یک سوال را یا باید خودمان پیدا کنیم (با تحقیق) یا کسی آماده به ما بگوید. سوال فلسفه هستی چیست؟ ۱- تحقیق: ما چه راهی برای تحقیق این امر داریم؟ به دو دلیل راه درستی نداریم: ۱- ما جزو هستی هستیم و یک …

بیشتر بخوانید »

چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش؟

جلسه هشتم نظام فکری: سقف بلند ساده بسیارنقش! وقتی با ابربحث هدف غایی، کل سه گزاره ساخته شده ما زیر سوال رفت، در می یابیم که حرکت از من به سمت جهان و اکتفا به آنچه ناچارا وجود دارد و یقین به آنها، برای ساخت یک نظام محکم اصلا ما …

بیشتر بخوانید »

می خواهم آرام بگیرم

جلسه هفتم نظام فکری: می خواهم آرام بگیرم هدف و غایت آن چیزی است که بعدش میتوانیم با دلی آرام و قلبی مطمئن بمیریم! ازدواج! علم. آیا دانشمندان این گونه مرده اند. در مورد جهان هم غایت آن چیزی است که این مجموعه دارد به آن سمت می رود و به …

بیشتر بخوانید »

اعتراض: که چه بشود؟

جلسه ششم نظام فکری: که چه بشود یک سوال: آیا ما این سوالات را از سر سیری می پرسیم ؟ سوال اصل حرفش این است: اگر انسان دایما درگیر نیازهای اولیه خودش باشد به این چیزها فکر نمی کند. لذا اینها حرف های انسان های مرفه است. جواب: اگر انسان لحظه به …

بیشتر بخوانید »

هدف و غایت کجاست؟

جلسه پنجم نظام فکری: هدف و غایت کجاست؟ ما در جلسه گذشته به چند نوع چرا رسیدیم که در چهار جلسه قبل، از آنها صحبتی نمی کردیم ؛ چون انسان قصه ما تازه به دنیا رسیده بود، لذا دنبال چیزهای یقینی می گشت. اما اکنون فهمیده همان یقینیات فکری اش …

بیشتر بخوانید »