آرشیو نوشته ها

مطهری و اصلاح در فرهنگ عاشورا

عاشورا و الهامات آن – در طول تاریخ – به زندگانی شیعیان رنگ و بو و محتوایی تازه بخشیده، تمامی شئون آن را متاثر ساخته، با فرهنگ روزمره آنان عجین گشته، و فرهنگی متشکل و مجزا در قد و قامتی جدید شکل داده است که ما آن را فرهنگ عاشورا …

بیشتر بخوانید »

عدالت از نگاه شهید مطهری

مقدمه عدالت از مفاهیم بنیادینی بوده که همه ادیان الهی با هدف تحقق این اصل از سوی خدای متعال بواسطه انبیاء نازل گشته اند. مهم ترین دغدغه پیام آوران الهی بعد از شناخت خدا و نزدیک کردن انسان به او، ایجاد و بسط عدالت بوده است. دین اسلام نیز به …

بیشتر بخوانید »

من از جبابره نیستم

روزى یک عرب بیابانى خدمت پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله آمد و حاجتى داشت وقتى که جلو آمد روى حساب آن چیزهایى که شنیده بود ابهت پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله او را گرفت و زبانش به لکنت افتاد! پیغمبر صلى اللّه علیه و آله ناراحت …

بیشتر بخوانید »

از کودکى بزرگ بود!!

هنوز در رحم مادر بود که پدرش در سفر بازرگانى شام در مدینه در گذشت . جدّش عبدالمطلب ، کفالت او را عهده گرفت . از کودکى آثار عظمت و فوق العادگى از چهره و رفتار و گفتارش پیدا بود. عبدالمطلب به فراست دریافته بود که نوه اش آینده اى …

بیشتر بخوانید »

اقتصاد و تولید ملی در نگاه استاد شهید مطهری (ره)

در این نوشتار به بررسی دیدگاه های دانشمند و متفکر شهید مرتضی مطهری (ره) در باب اقتصاد و تولید ملی می پردازیم.    استاد شهید مرتضی مطهری از تأثیرگذارترین شخصیت هایی است که در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌ها به ویژه در تبیین مبانی ایدئولوژیکی نقش بسزایی …

بیشتر بخوانید »

شهید مطهری و دیدگاه های تربیتی قرآن

قرآن مظهر رحمت و جلوه ربوبیت خداوند و کتاب شناخت و تربیت انسان است و به دلیل برخورداری از چنین هویتی، مطالعه دقیق کتاب تشریع و نظام تکوین را به قصد دریافت تصور روشن و واقع بینانه ازآنها به بشر توصیه می نماید، تا از این طریق، راه تعالی و …

بیشتر بخوانید »