آرشیو نوشته ها

کلاس آزادی فکر، اندیشه، عقیده و بیان ۶

فیش آزادی فکر و عقیده ۳ وظیفه دانشکده الهیات: بیان، توضیح و تفسیر ایدئولوژی اسلامی و دفاع از آن آزادی چه حقی است برای بشر؟ (برای آنانی که آن را از مقوله حق می دانند.) آزادی: یک واقعیت مقدس ۱- حیوانی: آزادی شهوت، هوس، تمایل به جنایت، (قوه غضبیه و …

بیشتر بخوانید »

کلاس آزادی فکر، اندیشه، عقیده و بیان ۵

آزادی تفکر، اندیشه، عقیده و بیان علم و تامین آزادی: آزادی عقیده و تفکر از انواع آزادی اجتماعی:آزادی عقیده و تفکر است (انسان محتاج آن است) از استعدادهای مقدس بشر، تفکر است که شدیدا محتاج آزادی است، تفکر است. زیرا لازم است پرورش پیدا کند. اعلامیه حقوق بشر: آزادی عقیده …

بیشتر بخوانید »

کلاس آزادی فکر، اندیشه، عقیده و بیان ۴

عقیده: گره دل و نه عقل حب الشی یعمی و یصم عقیده زنجیر تفکر است. ابتدایی ترین فکر بشری هم انسان را به بت رهنمون نمی کند. ریشه های بت پرستی: افراد استثمارگر سودجو از این تکیه گاه اعتقادی استفاده کرده، بتی یا اژدهایی ساخته و چندنسل ترویج کرده: ابتدا …

بیشتر بخوانید »

کلاس آزادی فکر، اندیشه، عقیده و بیان ۳

بیان یک شبهه مهم در آزادی فکر و اندیشه ابتدائا: آزادی بیان شعاری شده و در بوق و کرنا شده، هرکس بعنوان شعار خود، با آن هیاهو و جنجال درست می کند. برای بحث باید از این فضا فاصله گرفت. ابتدا سوال می شود: آیا آزادی بیان عقیده درست است …

بیشتر بخوانید »

کلاس آزادی فکر، اندیشه، عقیده و بیان ۲

برنامه رادیو: دلبستگی هایتان را نام ببرید. باید چیزی را بعنوان دلبستگی داشته باشیم که نابود نشود. از بین نرود یا نمیرد. این را عقل ما می گوید. اهمیت اسلام به فکر و تفکر: -هر عاملی عقل انسان را، قدرت تفکر انسان را از او بگیرد، در اسلام حرام است. …

بیشتر بخوانید »

کلاس آزادی فکر، اندیشه، عقیده و بیان ۱

بسم الله فکر و تفکر عربی است و اندیشه و اندیشیدن، فارسی و این دو مترادف اند. فکر–« عقیده–«عمل علی القاعده، صحیح این است که در همه اعمال ما این ترتیب رعایت شود. فکر–«منطق/ عقیده–«گره خوردن با احساس عقیده می تواند با پشتوانه فکر باشد یا نباشد (مثلا ناشی از …

بیشتر بخوانید »