آرشیو نوشته ها

کلاس آزادی فکر، اندیشه، عقیده و بیان ۲

برنامه رادیو: دلبستگی هایتان را نام ببرید. باید چیزی را بعنوان دلبستگی داشته باشیم که نابود نشود. از بین نرود یا نمیرد. این را عقل ما می گوید. اهمیت اسلام به فکر و تفکر: -هر عاملی عقل انسان را، قدرت تفکر انسان را از او بگیرد، در اسلام حرام است. …

بیشتر بخوانید »

کلاس آزادی فکر، اندیشه، عقیده و بیان ۱

بسم الله فکر و تفکر عربی است و اندیشه و اندیشیدن، فارسی و این دو مترادف اند. فکر–« عقیده–«عمل علی القاعده، صحیح این است که در همه اعمال ما این ترتیب رعایت شود. فکر–«منطق/ عقیده–«گره خوردن با احساس عقیده می تواند با پشتوانه فکر باشد یا نباشد (مثلا ناشی از …

بیشتر بخوانید »

کلاس نجات و آزادی بشر ۲

–ادامه بحث شعارهای آزادی بخش اسلام (ادامه صغرای استدلال) اصل پذیرش و تاکید شدید بر آزادی و »آگاهی« در پذیرش دین توسط انسان (بحث ارتداد و آزادی: اگر ارتداد به معنای استدلال علیه اصول دین ممنوع باشد پس در حوزه ها همه مرتدند!- تحقیق از اصول دین هم با تفکر …

بیشتر بخوانید »

کلاس نجات و آزادی بشر ۱

نجات و آزادی بشر روز مبعث: روز نجات و آزادی بشر. آزادی: انسان رها باشد از قید و بندهایی که مانع رشد و تکامل می شوند. جماد نیازی به آزادی ندارد: چون رشد و تکامل ندارد. اشکال: برخی از جمادات به هم تبدیل می شوند که نیاز به آزادی دارند. …

بیشتر بخوانید »

کلاس نهضت آزادی بخش اسلام ۳

نهضت آزادیبخش ۲ ۱- آیا آزادی ارزش این مقدار اهمیت را دارد؟ هم خیر و هم بله خیر از این نظر که از مقوله عدم است (به امور اثباتی و ایجابی بیشتر نیاز است تا به امور نفیی و سلبی) بله از این جهت که بشر خیلی کم آن را …

بیشتر بخوانید »

کلاس نهضت آزادی بخش اسلام ۲

حسن ابتدا داشتن دعوت ها به مرام ها، مسلک ها و عقیده ها: جمله اول چقدز پرمغز باشد. ساده و مفهوم بودن، بلیغ بودن، اصولی بودن: هر دعوت: مانند درخت که هر بخش سر جای خودش سوال: دعوت اسلام از کجا و باچه شروع شد؟ حالات پیامبر در اوایل بعثت: …

بیشتر بخوانید »