بایگانی موضوعی: برداشت هایی از اندیشه استاد

فردگرایی و ارتباط آن با سلب آزادی

نکته: این مقاله حاصل جستجو در حوزه فردگرایی است که در این جلسه باهم خوانی شهید مطهری مطرح شد. شهید مطهری در کلامی فرموده بودند که رخوت و سستی و بی تفاوتی نسبت به ظلم و ظالم و مظلوم در اجتماع یا در کل دنیا باعث شده است که افراد به راحتی مورد سلب آزادی …

ادامه‌ی مطلب »

پیوند یکتا برای این مقاله: http://shms.ir/%d9%81%d8%b1%d8%af%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d8%a2%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d9%84%d8%a8-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%db%8c/

تا چند بار اگر توبه بشکنیم، خداوند توبه مجدد ما را می پذیرد؟

توضیح: این مطلب از یکی از سوالات جلسه باهم خوانی مورخ ۳۰/۵/۹۸ موضوع گیری کرده است. توبه از درهای بزرگ لطف و رحمت الهی و موهبتی آسمانی است . انسان مومنی که مرتکب گناه شده واجب است که فورا توبه کند و روح تیره شده خود را با آب توبه واستغفار صیقلی دهد . توبه …

ادامه‌ی مطلب »

پیوند یکتا برای این مقاله: http://shms.ir/%d8%aa%d8%a7-%da%86%d9%86%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%da%af%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%b4%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85%d8%8c-%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%aa%d9%88%d8%a8%d9%87/

جلسه بینش مطهر. شماره ۲. ۳۰/۵/۹۸.

جلسه بینش مطهر. شماره ۲. ۳۰/۵/۹۸. مکان: مرکز فرهنگی منهاج الهدی- تعداد اعضا شرکت کننده: ۳ نفرکتاب بینش مطهر: طراحی شده برای گوشی همراه- صص ۵۰- ۶۷- تاپایان آزادی معنوی۲ آیا داستان فردی که سنگ و طلا برای او یکی است همان کسی است که گفت تک تک اصحابی را میگویم که جهنمی است و …

ادامه‌ی مطلب »

پیوند یکتا برای این مقاله: http://shms.ir/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86%d8%b4-%d9%85%d8%b7%d9%87%d8%b1-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b2-%db%b3%db%b0-%db%b5-%db%b9%db%b8/

جلسه شماره ۲ بینش مطهر ۱۶/۵/۹۸-باهم خوانی

جلسه شماره ۳ بینش مطهر. تاریخ: ۱۶/۵/۹۸. مکان: کانون فرهنگی هنری منهاج الهدی. باهم خوانی: کتاب آزادی معنوی- صص ۷-۲۲- مبحث آزادی معنوی ۱تعلیم و تربیت برای انسان شامل غذا آب و عوامل تربیتی و اخلاقی و آموزشی است. کلیه عوامل رشد. اما برای گیاه و حیوان فقط غذا و… استآزادی یعنی نبودن مانع برای …

ادامه‌ی مطلب »

پیوند یکتا برای این مقاله: http://shms.ir/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-3-%d8%a8%db%8c%d9%86%d8%b4-%d9%85%d8%b7%d9%87%d8%b1-16-5-98-%d8%a8%d8%a7%d9%87%d9%85-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c/

نکات جلسه ۲۷/۱/۹۸ مرکز- آزادی معنوی صص ۳۱-۳۶

۱- اگر شهید مطهری با تشابه داستان مجنون و شتر در مثنوی، می فرماید دو من در انسان حکومت می کند که هر یک انسان را به هدف خود می کشاند، پس ما همیشه در یک تضاد درونی هستیم. حال ما در توجیه رفتارهای خود در هر قسمت از زندگی باید چگونه بین این دو …

ادامه‌ی مطلب »

پیوند یکتا برای این مقاله: http://shms.ir/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-27-1-98-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%b9%d9%86%d9%88%db%8c-%d8%b5%d8%b5-31-36/

نکات جلسه هیئت علمی مرکز- ۱۱/۱۱/۹۷ پیرامون کتاب آزادی معنوی ص۲۲-۳۰

نکته : استاد در بحث دو بعد بودن شخصیت انسان، اشاره به حدیث خلقت انسان و حیوان و فرشتگان می کند. یعنی اولا می گوید انسان در دو بعد یکی از خاک، و دیگری از روح خدا ساخته شده است. بعد می گوید در آن حدیث که انسان عقل و شهوت دارد و فرشته فقط …

ادامه‌ی مطلب »

پیوند یکتا برای این مقاله: http://shms.ir/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-11-11-97-%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%86-%da%a9%d8%aa%d8%a7/

« نوشته‌های قدیمی‌تر

آوردن موارد بیشتر