بایگانی موضوعی: جلسات هیئت علمی مرکز مطالعات

مجموعه پی نوشت های جلسه دوم و سوم مرکز مطالعات

با سلام. به علت این که جلسه دوم و سوم هر دو مختصرتر برگزار گردید، مجموعه پی نوشت های جلسه مرکز را در یکجا آورده ایم. موضوع بحث، مقرری دوم طرح اندیشه مطهر با موضوع آزادی معنوی بوده است. ابتدا در زیر یک بار دیگر معانی رنگ های بکاررفته در متون مذاکرات را اعلام می …

ادامه‌ی مطلب »

پیوند یکتا برای این مقاله: http://shms.ir/%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d9%be%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%85-%d9%88-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d9%85/

مجموعه پی نوشتهای جلسه اول مرکز حول آزادی معنوی

با سلام همانطور که در مطلب قبل بحث شد، روند اجرای جلسات مرکز مطالعات شهید مطهری با محوریت شهید مطهری خوانی بدین صورت تعیین شده است که وقتی مطلبی خوانده می شود، افراد روی آن دقت نظر و تفکر کنند و اگر مطلبی حول آن به ذهنشان می آید بیان نمایند. همه این پی نوشت …

ادامه‌ی مطلب »

پیوند یکتا برای این مقاله: http://shms.ir/%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d9%be%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a2%d8%b2%d8%a7/

جلسه هیئت علمی مرکز مطالعات شهید مطهری

با سلام اولین جلسه هیئت علمی مرکز مطالعات شهید مطهری با حضور ۴ نفر از پژوهشگران و فعالان حوزه دین و فرهنگ برگزار شد. در این جلسه که مدت ۲ ساعت و ۳۰ دقیقه به طول انجامید طبق دستور جلسه، ابتدا مختصری به آشنایی اعضا با فعالیت های مرکز و سایت اینترنتی مرکز اختصاص یافت. پس …

ادامه‌ی مطلب »

پیوند یکتا برای این مقاله: http://shms.ir/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b7%d9%87%d8%b1%db%8c/