بایگانی موضوعی: مقرری های طرح

سیر مطالعاتی کتب شهید مطهری سطح ۱ و ۲

با سلام خدمت همه عزیزان و دنبال کنندگان مطالب مرکز مطالعات شهید مطهری در آخرین بازبینی که از سیر مطالعاتی مرکز به عمل آمد، متوجه اشکالات زیادی در سیر ارائه شده توسط مرکز شدیم. این سیر درواقع برگرفته از یکی از سیرهای دانشگاه امام صادق (ع) است که در آنجا دانشجویان در چهارترم تحصیلی چهارسطح …

ادامه‌ی مطلب »

پیوند یکتا برای این مقاله: http://shms.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%aa%db%8c-%da%a9%d8%aa%d8%a8-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b7%d9%87%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%b7%d8%ad-1-%d9%88-2-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2/

مقرری سیزدهم طرح اندیشه مطهر

سیزدهمین قسمت از سیر مطالعاتی اندیشه مطهر جهت مطالعه و دانلود

پیوند یکتا برای این مقاله: http://shms.ir/%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%d9%87-%d9%85%d8%b7%d9%87%d8%b1/

مقرری دوازدهم طرح اندیشه مطهر

مقرری دوازدهم طرح اندیشه مطهر، شامل ترکیبی از کتاب حماسه حسینی جلد اول و کتاب ده گفتار است و به مبحث امر به معروف و نهی از منکر می پردازد

پیوند یکتا برای این مقاله: http://shms.ir/%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%d9%87-%d9%85%d8%b7%d9%87%d8%b1/

مقرری یازدهم طرح اندیشه مطهر

مقرری یازدهم طرح اندیشه مطهر، از کتاب حماسه حسینی جلد اول: بحث تحریفات و تحلیل واقعه عاشورا

پیوند یکتا برای این مقاله: http://shms.ir/%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1%db%8c-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%d9%87-%d9%85%d8%b7%d9%87%d8%b1/

مقرری دهم طرح اندیشه مطهر

مقرری دهم طرح اندیشه مطهر. مقرری مطابق سیر مطالعاتی کتاب حماسه حسینی جلد ۱ می باشد و شامل توضیحات کلی پیرامون واقعه عاشورا و بینش کلی تحلیلی است.

پیوند یکتا برای این مقاله: http://shms.ir/%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%d9%87-%d9%85%d8%b7%d9%87%d8%b1/

دانلود مقرری اول طرح اندیشه مطهر

با سلام و خداقوت از اینکه طرح اندیشه مطهر را با اهداف عالی و متعالی شروع کردید، از شما کمال سپاسگذاری را داریم. این اولین مقرری طرح است. یعنی بحث ضرورت و چیستی و چرایی طرح مطالعاتی آثار شهید مطهری که بحث بسیار مهم و پایه ای است و انگیزه شما برای ادامه طرح را …

ادامه‌ی مطلب »

پیوند یکتا برای این مقاله: http://shms.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%d9%87-%d9%85%d8%b7%d9%87%d8%b1/

« نوشته‌های قدیمی‌تر

آوردن موارد بیشتر