بایگانی موضوعی: مقالات علمی

مبانی نظام اقتصادی اسلام ۲

از مباحث گذشته روشن شد که اقتصاد اسلامی، به معنای نظام مورد اتّفاق بسیاری از صاحب‏نظران است و در کلمات شهید مطهری نیز گر چه با واژه علم به‌کار گرفته شده، همان طور که خود تصریح کرد، مقصود مکتب اقتصادی است که اگر اطلاق علم هم بر آن شده، منظور دانش تجربی نیست. نظام اقتصادی، …

ادامه‌ی مطلب »

پیوند یکتا برای این مقاله: http://shms.ir/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-2/

آزادی در اندیشه شهید مطهری

«آزادی» از اساسی‌ترین بحث‌های زندگی سیاسی و اجتماعی است و از دیرگاه مورد توجه انسان بوده است. زیرا آزادی خواسته همه انسان‌هاست و همه دوست دارند آزاد زندگی کنند و در زندگی خود دست به انتخاب بزنند. شاید کمتر انسانی را می‌توان یافت که بدون هیچ اجبار و کرامتی تن به قید و بند ناخواسته …

ادامه‌ی مطلب »

پیوند یکتا برای این مقاله: http://shms.ir/%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b4%d9%87-%d8%b4%d9%87%d9%8a%d8%af-%d9%85%d8%b7%d9%87%d8%b1%d9%8a/

نفاق جدید در نگاه شهید مطهری

۱- مقدمه در نگاه دشمن شناسانه قرآن کریم، هیچ جریانی خطرناک تر از «نفاق» برای منافع حیاتی اسلام و مسلمین نیست. به همین لحاظ، مهم‌ترین مشغله ذهنی و پر دغدغه ترین مساله برای رهبران دینی – از صدر اسلام تا کنون- پدیده نفاق و منافقین بوده است. آیات کریمه قرآن و سیره معصومین علیهم‌السلام و …

ادامه‌ی مطلب »

پیوند یکتا برای این مقاله: http://shms.ir/%d9%86%d9%81%d8%a7%d9%82-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b7%d9%87%d8%b1%db%8c-2/

عقلانیت دین در قرائت شهید مطهری

حوزه:  فروردین و اردیبهشت ۱۳۷۹، شماره ۹۷ روزی کـه دانش کلام به دامن فلسفه آویخت و گفت وگوهای دینی ردای جـدل در کـلام را بـه کـنـار نهادند و جامه فلسفه و برهان بر تن کردند, عقلانیت دینی به تمام, رخ نمود. ایـن دگـردیـسی به دست خواجه نصیرالدین طوسی (م,۶۷۲ه.ق.) انجام گـرفـت. پـس از او, روشـن …

ادامه‌ی مطلب »

پیوند یکتا برای این مقاله: http://shms.ir/%d8%b9%d9%82%d9%84%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%aa-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b7%d9%87%d8%b1%db%8c/

شهیدمطهری و رویارویی عقل و دین در تاریخ تفکر غرب

منبع: حوزه فروردین و اردیبهشت ۱۳۷۸، شماره ۹۱ نسبت بین عقل و دین از کهن ترین گزاره های گفت وگو در حوزه دینداریها و دینهاست که به گونه ها و با عنوانهای گوناگون مطرح بوده است. در دین یهود کسانی مانند (فیلون) و در دین مسیح (سن توماس) و در میان مسلمانان نحله هایی چند همانند …

ادامه‌ی مطلب »

پیوند یکتا برای این مقاله: http://shms.ir/%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af%d9%85%d8%b7%d9%87%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%b9%d9%82%d9%84-%d9%88-%d8%af%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae/

تاملی درباره دستور حمله پیامبر به کاروان تجاری قریش

شهید مطهری ره در کتاب سیری در سیره نبوی در ادامه مبحث کیفیت استخدام وسیله مساله ای را مطرح می کند به نام حمله پیامبر ص و اصحاب زمانی که در مدینه بودند به کاروان تجاری قریش. ایشان به این سوال جواب می دهند که آیا این عمل به قول غربی ها «راهزنی» بوده است …

ادامه‌ی مطلب »

پیوند یکتا برای این مقاله: http://shms.ir/%d8%aa%d8%a7%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%ad%d9%85%d9%84%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%88/

« نوشته‌های قدیمی‌تر

آوردن موارد بیشتر