شرح کلاس های شهید مطهری

کلاس هجرت و جهاد ۲

بسم الله هجرت و جهاد سوال: در تعریف آزادی چگونه باید مانع را برطرف کرد؟ وظیفه ماست یا دیگران؟اشکال: وظیفه دولت است. وظیفه دیگران است یک نکته تکمیلی: یک سری عوامل اسارت و موانع رشد مسبب اسارت معنوی اند و یک سری دیگر مسبب اسارت اجتماعی. آنهایی که اسارت معنوی …

بیشتر بخوانید »

کلاس هجرت و جهاد ۱

بسم الله جهاد قاتلوا الذین… (آیه جهاد با اهل کتاب) سوال: آیا جهاد با اهل کتاب مطلق است یا مقید؟ (ابتدا با آنها بجنگید یا زمانی که تجاوز کردند بجنگید؟) قاعده مطلق و مقید: به طور کلی، یک قانون یک جا ممکن است مطلق و جایی دیگر مقید بیان شود. …

بیشتر بخوانید »

کلاس آزادی فکر، عقیده، اندیشه و بیان ۷

آزادی فکر۲ معتقدات بشر ۲ پایه دارد: ۱- فکر و تفکر آزاد ۲- تحمیلی: یا تقلید آبا و اجداد و…سپس خو می گیرد و بدون تعقل، عقیده ای در روح مستقر می گردد–« تاثیر آن: جلوی تفکر او را در آن قضیه می گیرد. (زنجیرهای اعتقادی و عرفی) بسیاری ملتها …

بیشتر بخوانید »

کلاس آزادی فکر، اندیشه، عقیده و بیان ۶

فیش آزادی فکر و عقیده ۳ وظیفه دانشکده الهیات: بیان، توضیح و تفسیر ایدئولوژی اسلامی و دفاع از آن آزادی چه حقی است برای بشر؟ (برای آنانی که آن را از مقوله حق می دانند.) آزادی: یک واقعیت مقدس ۱- حیوانی: آزادی شهوت، هوس، تمایل به جنایت، (قوه غضبیه و …

بیشتر بخوانید »

کلاس آزادی فکر، اندیشه، عقیده و بیان ۵

آزادی تفکر، اندیشه، عقیده و بیان علم و تامین آزادی: آزادی عقیده و تفکر از انواع آزادی اجتماعی:آزادی عقیده و تفکر است (انسان محتاج آن است) از استعدادهای مقدس بشر، تفکر است که شدیدا محتاج آزادی است، تفکر است. زیرا لازم است پرورش پیدا کند. اعلامیه حقوق بشر: آزادی عقیده …

بیشتر بخوانید »

کلاس آزادی فکر، اندیشه، عقیده و بیان ۴

عقیده: گره دل و نه عقل حب الشی یعمی و یصم عقیده زنجیر تفکر است. ابتدایی ترین فکر بشری هم انسان را به بت رهنمون نمی کند. ریشه های بت پرستی: افراد استثمارگر سودجو از این تکیه گاه اعتقادی استفاده کرده، بتی یا اژدهایی ساخته و چندنسل ترویج کرده: ابتدا …

بیشتر بخوانید »