کلاس نظام فکری

بحث پیرامون مکتبی بودن (ضرورت «دین داشتن»)۲

مکتب سلیقه ای مقدمه: بعضی اصلا با اصل «فکر کردن» در مورد این که مکتبی باشیم یا نباشیم،  مشکل دارند. میگویند این بحث چه ثمره ای دارد. ما را از نشاط و لذت و تکاپو میاندازد. این مباحث برای ما جذاب نیست. … چرا در مورد این امر اصلا فکر …

بیشتر بخوانید »

بحث پیرامون مکتبی بودن (ضرورت «دین داشتن») ۱

ضرورت بحث در این موضوع چیست؟ این سوالات ذهنی است: چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش، چیست در گردش این شب و روز هی پشت سر هم. فصول پشت سر هم. باز دوباره پاییز شد مثل سالهای قبل منتها با یک حوادث جدید…زمانه در حال گرفتن عمر ماست. ثانیه …

بیشتر بخوانید »

صاحبش کجاست؟!

جلسه دهم نظام فکری- تاریخ ۲۹/۷/۹۸- درجستجوی سازنده هستی سازنده هستی کیست؟ مقدمه جلسه قبل: سوال غایت و هدف هستی را الزاما باید خالق هستی جواب دهد. (زیرا این جهان خاصیتش این گونه است که با تشریح جزئیات آن نمی توان به هدف و غایت آن پی برد . البته …

بیشتر بخوانید »

فقط پاسخ به یک سوال

جلسه نهم نظام فکری- پاسخ به یک سوال جواب یک سوال را یا باید خودمان پیدا کنیم (با تحقیق) یا کسی آماده به ما بگوید. سوال فلسفه هستی چیست؟ ۱- تحقیق: ما چه راهی برای تحقیق این امر داریم؟ به دو دلیل راه درستی نداریم: ۱- ما جزو هستی هستیم و یک …

بیشتر بخوانید »

چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش؟

جلسه هشتم نظام فکری: سقف بلند ساده بسیارنقش! وقتی با ابربحث هدف غایی، کل سه گزاره ساخته شده ما زیر سوال رفت، در می یابیم که حرکت از من به سمت جهان و اکتفا به آنچه ناچارا وجود دارد و یقین به آنها، برای ساخت یک نظام محکم اصلا ما …

بیشتر بخوانید »

می خواهم آرام بگیرم

جلسه هفتم نظام فکری: می خواهم آرام بگیرم هدف و غایت آن چیزی است که بعدش میتوانیم با دلی آرام و قلبی مطمئن بمیریم! ازدواج! علم. آیا دانشمندان این گونه مرده اند. در مورد جهان هم غایت آن چیزی است که این مجموعه دارد به آن سمت می رود و به …

بیشتر بخوانید »