آرشیو نوشته ها

غفلت و زنجیر، یک نهاد اجتماعی!

تاریخ: ۹/۸/۹۸- آزادی انسان-  ص ۷۲ کتاب الکترونیکی آ۵ شهید مطهری می فرماید باید زنجیر از دست و پای فکر مردم باز کرد. ولو مردم خود این زنجیر را تنیده باشند و آن را بخواهند. سوال: چه عاملی باعث می شود فکر انسان اسیر یک موجود مادی شود؟ ۱- آیا …

بیشتر بخوانید »

سوالات بحث آزادی

سوالات اصلی که به ذهن هر فرد در مبحث آزادی و خصوصا رابطه آن با اسلام می رسد در اینجا جهت استفاده خوانندگاان احصا شده است. البته سوالات فقط محدود به این موارد نمی شود ولی اینها اجمالی از آنهاست! سوالات مقرری دوم طرح اندیشه مطهر (آزادی معنوی ۱ و …

بیشتر بخوانید »

کلاس هجرت و جهاد ۲

بسم الله هجرت و جهاد سوال: در تعریف آزادی چگونه باید مانع را برطرف کرد؟ وظیفه ماست یا دیگران؟اشکال: وظیفه دولت است. وظیفه دیگران است یک نکته تکمیلی: یک سری عوامل اسارت و موانع رشد مسبب اسارت معنوی اند و یک سری دیگر مسبب اسارت اجتماعی. آنهایی که اسارت معنوی …

بیشتر بخوانید »

کلاس هجرت و جهاد ۱

بسم الله جهاد قاتلوا الذین… (آیه جهاد با اهل کتاب) سوال: آیا جهاد با اهل کتاب مطلق است یا مقید؟ (ابتدا با آنها بجنگید یا زمانی که تجاوز کردند بجنگید؟) قاعده مطلق و مقید: به طور کلی، یک قانون یک جا ممکن است مطلق و جایی دیگر مقید بیان شود. …

بیشتر بخوانید »

صاحبش کجاست؟!

جلسه دهم نظام فکری- تاریخ ۲۹/۷/۹۸- درجستجوی سازنده هستی سازنده هستی کیست؟ مقدمه جلسه قبل: سوال غایت و هدف هستی را الزاما باید خالق هستی جواب دهد. (زیرا این جهان خاصیتش این گونه است که با تشریح جزئیات آن نمی توان به هدف و غایت آن پی برد . البته …

بیشتر بخوانید »

کلاس آزادی فکر، عقیده، اندیشه و بیان ۷

آزادی فکر۲ معتقدات بشر ۲ پایه دارد: ۱- فکر و تفکر آزاد ۲- تحمیلی: یا تقلید آبا و اجداد و…سپس خو می گیرد و بدون تعقل، عقیده ای در روح مستقر می گردد–« تاثیر آن: جلوی تفکر او را در آن قضیه می گیرد. (زنجیرهای اعتقادی و عرفی) بسیاری ملتها …

بیشتر بخوانید »