Tag Archives: مقاله

اندیشه سیاسی شهید مطهری/دولت و حکومت در اسلام

فرهنگ جهاد – زمستان ۱۳۸۶، شماره ۵۰ ۱- دولت و رهبری در اسلام موضوع دولت و حکومت در اسلام از پیچیده ترین مباحث اندیشه سیاسی شهید مطهری است؛ زیرا وی برای تدوین منسجم اندیشه سیاسی خود در این باره به صورت مستقل فرصت پیدا نکرد ؛ البته برخی یادداشت های …

بیشتر بخوانید »

شهید مطهری و رویه دیگر تمدّن غرب بخش دوم

استاد از قول متفکری چون گاندی در شرح پیامد تمدّن جدید غرب نوشته است: (غربی از یک چیز عاجز است و آن تأمل در باطن خویش است. تنها این موضوع برای اثبات پوچی درخشندگی کاذب تمدّن جدید کافی است.)۴۴ رهایی بی قید و شرط انسان از حاکمیت خدا و خودفراموشی …

بیشتر بخوانید »

شهید مطهری و رویه دیگر تمدّن غرب بخش اول

در کشور ما تمدّن و فرهنگ غرب از آغاز ظهور و بروز و دامن گستری از مقوله های بحث انگیز بوده و بخش مهمی از نوشته ها و گفت وگوها را ویژه خود ساخته است. در روزگار مشروطیت و پس از آن سخن از تمدّن و فرهنگ غرب اوج گرفت. …

بیشتر بخوانید »

قلمرو تساهل و تسامح درنظر شهید مطهری

آیه محمد رسول الله

پدید آورنده : اسماعیل اسماعیلی ، نشریه حوزه، فروردین و اردیبهشت ۱۳۷۹، شماره ۹۷  صفحه ۱۴۵   از جمله مقوله هایی که در روزگار ما بسیار بر سر زبانها و مطرح در محافل روشنفکری و دانشگاهی است,مقوله تسامح و تساهل است. در سالهای واپسین, بسیاری از اهل قلم و اصحاب جریده ها و …

بیشتر بخوانید »